Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı


Thanatos ölümün masum halini simgeleyen antik yunan tanrısıdır. Thanatos isminin anlamı tam olarak “ölüm” demektir. Bazı mitlerde ölümün kişiselleştirilmiş hali olarak betimlenmiştir. Thanatos’un insanlarla etkileşimi, uyku tanrısı olan Hipnoz’a göre daha naziktir. Antik yunandan günümüze kadar uzanan “Ölüm uykunun kardeşidir” cümlesi o dönem Hipnoz ve Thanatos arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanılmıştır.

Thanatos antik yunanda ölümün masumiyeti ve teslimiyetini simgelerdi.
Thanatos antik yunanda ölümün masumiyeti ve teslimiyetini simgelerdi.

Yunan Tanrısı Thanatos’un belirgin olarak iki ayrı yunan efsanesinde adı geçmektedir. Alkestis’in yer altı dünyasına götürmek için görevlendirildiğinde Thanatos, Herakles (Herkül) ile bir savaşa girer ve yenilir. İkinci hikayede ise Sisyphus ölmemek için Ölüm Tanrısını bir çuvalın içerisine hapseder ve böylece ölümden kaçmış olur. Yunan mitolojisi içerisinde Thanatos hakkında en fazla detay veren bu iki hikaye olmuştur.

Thanatos Nasıl Görünürdü?

Ölüm Tanrısı Thanatos genellikle sakallı ve kanatlı yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Ancak bazı eserlerde ise sakalı olmayan genç bir erkek olarak da tasvir edilmiştir. Thanatos figürü en fazla antik dönem yunan vazolarında görülmüştür. Ayrıca Homeros’un İlyada’sında Tanrı Hipnoz ile birlikte Sarpedon’un cesedini taşıdıkları bir hikaye yer almaktadır.

Roma Mitolojisinde Ölüm Tanrısı Mors veya Letum olarak isimlendirilmiştir. Roma heykelleri Ölüm Tanrısını elinde ters bir meşale ve o dönem ölüleri simgelediği düşünülen kelebek veya çelenk tutan, genç bir adam olarak tasvir etmektedir.

Çoğu literatür Thanatos’un gece tanrısı Nyx’in oğlu olduğu ve bir babasının olmadığını savunmaktadır. Bu düşüncede Ölüm Tanrısı Nyx’in çocuğu olmaktan ziyade onun özünden kopan bir parça olduğu ileri sürülmektedir. Başka kaynaklar ise Thanatos’un Nyx ile Erebus arasındaki ilişkiden meydana gelen bir tanrı olduğunu savunmaktadır. Eğer bu düşünce kabul edilirse Uyku Tanrısı Hypnos onun ikiz kardeşidir ve Geras, Eris, Apate ve Charon onun diğer kardeşleridir.

Thanatos ve Hypnos hem mitolojide hem de klasik yunan edebiyatında çoğu zaman birlikte görülmüştür. Nazik ölüm tanrısı dokunuşu ile acı çeken ruhları ıstıraplarından kurtarmak ile görevlidir. Ruhları yeraltı dünyasına taşımasına rağmen Tanrı Hades ile benzer değildir. O yeraltı dünyası Tartarus’a barışçıl ve iyi ölümlüleri getiren tanrıdır.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves


Arkadaşlarınızla paylaşın!

72
72 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish