Mitolojik Tanrılar

Yunan Mitolojisinde Titanlar | Titanlar Nedir?

Yunan mitolojisinde titanlar başlangıçtan beri var olarak kabul edilir. Tabiat üstü güçlerin kişiselleştirilmiş hali olup, yeryüzü ve gökyüzünün toplam on iki çocuğundan oluşmaktadır. Titanların altısı kız ve altısı erkektir.

Titanlar Nedir?

Theogony isimli çalışmada 12 Titan’dan bahsedilir. İnsanlar altın çağı olarak bilinen dönemdeyken, dünyayı yöneten Olimpos Tanrıları’dan önceki tanrı grubu Titanlardır. Yunan mitolojisinde titanlar eski din gelenek ve göreneklerine sahip olmanın yanında aynı zamanda ölümsüz tanrılardır.

Yunan Mitolojisinde Titanlar Kimler?

Yunan mitolojisinde titanlar

Yunan mitolojisinde titanlar Othrys Dağı’da yaşamaktadır. Batı dillerinde bilinen titanik kelimesi Titanların büyüklüğünden ve devasa oluşu baz alınarak geliştirilmiştir. Titanlar değişik kavramlar ile simgelenmiştir. Kronos zaman ile, Tethys yeraltı suları ile, Theia değerli taşlar ve görüntü ile, Okeanos okyanus ile, Hyperion güneş ile, Koinos kuzey kutbu ve akıl ile, Rhea dağlık bölgeler ile, Mnmosyne hatıra ve hafıza ile, Phoebe gizem ve karanlık ile, Gaia toprak ile, Themis yağmur ile, Lapetos ölümlülük yaşam süresi ile, Kriyus barış ve savaş ile simgelenmiştir.

Yunan Mitolojisinde Titanların Babası

Yunan mitolojisinde titanlar zaman içerisinde diğer titanları da doğurmuşlardır. Prometheus ve Atlas bunlardan biridir.

Yunan mitolojisinde titanların babası Uranüs’tür. Titan Kronos kardeşlerinin de yardımı ile babasını tahtından indirerek hadım etmiştir. Böylece insanların altın çağı olarak bilinen Titanların dönemi başlamıştır.

Titanların Savaşı

Titanların döneminin sona ermesinin nedeni kendi evlatları olan Olimpos Tanrılarının tahtı ele geçirmesi ile olmuştur. Titanların savaşı olarak bilinen bu olay Titanomacy olarak isimlendirilmiştir. Titanların savaşı yunan mitolojisine göre 10 yıl sürmüştür.

Titanların savaşı sonunda Olimposlular galip gelmiş, Othrys dağı yıkılmış ve tüm titanlar zincire vurulmuştur. Yalnızca Titan Atlas dünyayı sırtında taşımak ile görevlendirilmiştir.

Yunan Mitolojisinde 12 Titan

Yunan mitolojisinde titanlar ve diğer tanırların soy ağacı aşağıdaki gibidir. 

Titanlar ve Tanrıların soyağacı

Atlas

Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Klymene ve Lapetos’un on üç çocuğu arasından en güçlü olanı Atlas’tır. Olympos’a saldırıda bulunduğu için Zeus onu gök kubbeyi taşımak ile cezalandırılmıştır. Bu mitolojik bilgiden dolayı tıp dünyasında başını omzunda taşıyan ilk omura da atlas adı verilmiştir.

Gaia

Gaea ya da Gaia olarak bilinir. Yunan mitolojisine göre yeryüzünü temsil eden arzın cisimleşmiş hali olan tanrıçadır. Doğa ana ve ana tanrıça olduğundan dolayı ve diğer tanrılarda kendisinden çoğaldığı için tüm Yunanistan en başlarda ona tapmıştır ancak zaman içerisinde bu ilgi ve alaka yerini azalmaya bırakmıştır. Buna bağlı olarakta tanrıçanın yeri zaman içerisinde değişmiştir. Roma mitolojisinde yer aldığı karşılığı Terra’dır Gaia’nın. Hesiodos’un rivayetine göre Gaia her şeyin oluşmasını sağlayan toprak ananın kendisidir ve her şeyin yaratıcısıdır. Doğan tüm titanlarında anasıdır aynı zamanda. Khaos’tan sonra doğan Gaia kendisinden önce Uranos’u hemen akabinde de Pontos’u çıkarmıştır.

İapetos

Gaia ve Uranus’un oğludur.Tehys ve Okeanos’un çocuklarından biri olan Kleymene ile evliliği vardır. Bu evlilikten ise dört çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlar sırası ile Atlas, Menoitios, Prometheus ve de son olarak Epimetheus’dur. İapetos titanların içerisinde dikkati temsil eder.

Koios

Yunan mitoloji tarihine göre Koios akıl titanı olarak geçmektedir. Zekayı temsil eden kız kardeşi Phoebe’den 2 çocuk doğurmuştur. Bunlar Leto ve Asteria’dır. Daha sonrasında ise Leto Zeus ile bir araya gelerek Apollo ve Artemis’i dünyaya getirmiştir. Diğer titanlarda olduğu gibi Olimposlu tanrılar Koios’u tahttan indirmiştir.

Krios

Yunan mitolojisinde yer alan ve bilinen bir titandır. Gaia ve Uranus’un bir diğer oğludur. Krios Eurybia ile olan birlikteliğinden Pallas adını verdiği bir oğlu olmuştur. Krios hakkında diğer titanlara göre fazla bir bilgi yoktur. Fazla merak edilip araştırılmamış bundan dolayı da net olarak ne tanrısı olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Tarihte yer alan kaynaklara göre Krios hakkında bilgi olmamasının sebebinin başında Krios’un bi savaş ve güç tanrısı olması vardır. Gücünün ve kudretinin altından kalkamayacağını ve onu bir tehdit olarak gören titanlar Krios’u ailesi ile tehdit edip lanetlemişlerdir. Ve bundan dolayı da tarihte Krios ile ilgili hiçbir bilgi bulunamadığını düşünmektedirler. Krios Kronos’tan sonra gücü ile insanları kendisine hayran bırakan ikinci titan olarak sanılmaktadır.

Kronos

Uranus ve Gaia’nın son erkek çocuğudur. Titanların soyundan gelmektedir. Bbasını erkekliğine son vererek birinci kuşak titanların devrini kapatmış ve yeni kuşağın devri başlamıştır. Bu durumdan dolayı mitolojide önemli bir yeri vardır Kronos’un.

Mnemosyne

Uranus ve Gaia’nın kızı olan Mnemosyne’nin temsil ettiği şey hatıradır. Tam anlamı ile hafıza ile hatıranın vücut bulmuş halidir. Zeus ve Mnemosyne bir ilişki yaşamış ve 9 gece birlikte olmuşlardır, bu 9 gecenin karşılığında da 9 kızları dünyaya gelmiştir. Mnemosyne adının anlamı yer altı dünyasında yer alan bir nehir olarak bilinmektedir. Lethe’nin tam tersi olarak bilinen bu nehrin en büyük özelliği suyun içildiği anda geçmiş yaşam ile ilgili o kişiye her şeyi hatırlatmasıdır.

Okeanos

Yunan mitolojisinde yer alan Gaia ve Uranus’un bir diğer çocuğu Okeanos’tur. Titan soyundan geldiği için kendisi de bir titandır. Okyanusların ve denizlerin kişiselleşmiş hali olarak bilinen Okeanos kaynaklara göre kaslı ve uzun sakalı ve boynuzu olan bir yüz ile simgelenmiştir. Vücudunun alt kısmını ise bir yılan görünümünde olduğunu belirtiyor kaynaklar. Yer alan bazı araştırmalara göre Okeanos ilk başlarda tüm tuzlu suları temsil ediyordu. Bunun sebebi ise Akdeniz’in ve Atlantik Okyanus’unun eskiden bu kadar bilinmemesiydi. Coğrafi keşifler ile Poseidon Akdeniz ile Okeanos ise Atlantik Okyanusu ile bütünlük kazanıp, onları temsi etmeye başlamışlardır.

Phoebe

Uranus ve Gaia’nın çocuğu ve titandır. Tarihte önemli bir yeri olan Apollo ve Artemis’in anneannesidir. Koios ile olan birlikteliğinden 2 çocuğu olmuştur. Bunlar Leto ve Asteria’dır. En önemli özelliğinin başında çok iyi ve çok güçlü sezgileri olan bir kahin olması gelir. Delphi tapınağı kendisindir. Ancak torunu olan Apollona doğum günü sebebi ile hediye olarak başka birine devir etmiştir.

Prometheus

İapetos ve Kleymene’nin oğludur. Bununla birlikte Atlas’ın, Menoitios’un ve Epimetheus’un da kardeşidir. Prometheus’ta diğer kardeşlerinin yaptığı gibi tanrı düzenine karşı gelmiştir. Ancak kardeşlerinden farkı bu karşı gelmenin sonunda insanoğlunu yaratıp ateşi insanlığa vererek düzeni değiştirmeyi başarmıştır.

Prometheus kurnaz olduğu kadar zekasını da kullanan bir tanrıdır. Titanların isyanı karşılığında sakinliğini ve tarafsızlığını korumuştur. Bu tutumu sayesinde Zeus’un da gözüne girip takdirini kazanmayı başarmıştır.

Ancak Prometheus Zeus’un krallığı ele geçirmesine karşı kin beslemiştir. Bu nedenle Tanrılardan ateşi çalış insanlara vermiştir. Zeus bu davranışından dolayı Prometheus’u zincire vurmuştu ve bir kartal gidip karaciğerini kemirip ona işkence yapmıştır. Uzun yıllar süren işkencenin sonunda Herakles tarafından zincirleri kırılan Prometheus kurtulmuştur ancak ayaklarında ve ellerinde zincirin izlerini taşımıştır.

Rheia

Uranus ve Gaia’nın kızı ve titandır. Kronos ile birlikteliği üçüncü kuşak tanrı kuşağını ortaya çıkarmıştır. Kronos korkunç bir şekilde Rheia’nın doğurduğu tüm çocuklarını yutmuştur. Rheia’nın çok üzüldüğünü gören Uranos ile Gaia kızlarına yardım edip kızlarını Zeus’a hamileyken kaçırıp Giritte bulunan bir mağaraya saklarlar. Rheia Zeus’u mağarada doğurur. Başına ne geleceğini bildiği için kocası Kronos’a büyük bir taşı sarıp verir. Elindekini taş olduğunu dahi anlayamayan Kronos hemen taşı yutar. Zeus Giritte doğduğu mağarada büyür. Kronos ise soydaşı olduğu titanları yenip yeni tanrılar olan Olympos egemenliğini başlatmış olur.

Tethys

Denizin ve uçsuz bucaksız okyanusların temsilcisidir. Titan soyundan gelmektedir. Uranus ve Gaia’nın kızlarından biridir. Hem erkek kardeşi hem de kocası olan Okeanos’tan sayısı tam bilinmeyecek kadar çok çocuğu olmuştur. Antik dönemde Tethys için nehirlerin annesi olduğunu söylerlerdi. Eşinden 3000 kadar güzeller güzeli perileri dünyaya getirdiği de söylenilenler arasındadır. Çevresindeki herkes oğlunun bakımını yapmaktaydı. Eşi ile arası kötü olduğundan dolayı evlilik tanrıçası olan Hera duruma el atmış ve çiftin arasını yapmıştır.

 
Theia

Adalet ve düzenin temsil eden titan tanrıçadır. Uranus ve Gaia’nın kızlarından bir diğeridir. İlahi adaleti temsil eder. Öfkeli ve cezayı seven biri değildir. Saygısızlık ve adaletsizlik ile karşılaştığında onun yerine verilmesi gereken cevabı onun yerine Nemesis verirdi. Kahindir ve kehanet sezgileri gücü vardır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Pegasus Mitolojisi (Olimpos’un Beyaz Atı) başlıklı makalemizde Pegasus Efsanesi, Pegasus mitoloji ve Pegasus mitolojisi hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.